Facturering

Infomedics verzorgt ons debiteurenbeheer. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Infomedics een overeenkomst heeft, dan ontvangt u alleen een factuur van de eigen bijdrage.

Bent u niet verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee Infomedics een overeenkomst heeft, dan ontvangt u van Infomedics de volledige factuur. Deze dient u aan Infomedics te betalen en kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen voor de vergoeding.

Voor informatie en/of vragen over uw rekening/verzekering kunt u kijken op
www.Infomedics.nl
www.allesoverhetgebit.nl